PODRÓŻEW LESIE

MAZOWIECKI PARK KRAJOBRAZOWY. CAŁOWANIE, PONURZYCA I ŚWIDERMAJERY

Trasa o pirackiej nazwie 13 Błota Stóp wokół Bagna Całowanie, ścieżka rowerowa Szlakiem Mazowieckich Wsi przez Regut i Ponurzycę oraz spacerowa Łabędzim Szlakiem przez torfowiska czy wycieczka do pałacu na wyspie w Otwocku Wielkim – to tylko część atrakcji Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. Pas lasów, głównie sosnowych, ciągnie się wzdłuż Wisły od stołecznego Marysina Wawerskiego po Pilawę i Osieck.

Zielone okolice Otwocka i Celestynowa są od lat ulubionym miejscem wycieczek warszawiaków. Zaletą tych terenów jest nie tylko łatwy dojazd, ale przede wszystkim zdrowy mikroklimat panujący na tym terenie oraz sąsiedztwo zabytkowych miejsc o znaczeniu historycznym i kulturowym.

Otwock Wielki, fot. Robert Ołdakowski

Jak zwiedzać park, czyli ścieżki rowerowe i dydaktyczne

Wybrane części Mazowieckiego Parku Krajobrazowego można zwiedzić pieszo lub na dwóch kółkach, korzystając z jednej z kilkunastu ścieżek rowerowych i przyrodniczych.

Jedną z najpopularniejszych jest pętla 13 Błota Stóp wokół Bagna Całowanie, będącego jednym z największych torfowisk Mazowsza i ostoją wielu gatunków ptaków: derkaczy, bocianów czarnych i orlików krzykliwych. Spacer ułatwiają zamocowane nad bagnami drewniane pomosty. Oryginalną atrakcją na trasie jest wieża widokowa, która umożliwia oglądanie ptaków podczas wiosenno-jesiennych wędrówek. Do pętli można dotrzeć od strony wsi Całowanie i Pękatka.

Inną trasą prowadzącą przez teren bagna jest ścieżka rowerowa Szlakiem Mazowieckich Wsi. Jak wskazuje nazwa, przystankami na blisko 24-kilometrowej trasie są wioski o tradycyjnej mazowieckiej zabudowie – Regut i Ponurzyca.

Kolejną popularną ścieżką rowerową wiodącą przez obszar parku jest 10-kilometrowa trasa przez lasy celestynowsko-otwockie. Ścieżka prowadzi po borach celestynowsko-otwockich, łącząc zabytkowe miejsca z okresu międzywojennego i II wojny światowej. Obie ścieżki mają swój początek przy stacji PKP w Celestynowie.

Ścieżka Goździkowe Bagno, fot. Euro Pilot

Równie interesująca jest rozpoczynająca się w tym samym miejscu ścieżka Celestynowskie rezerwaty prowadząca przez trzy różne rezerwaty wokół Celestynowa. Łącznie do pokonania jest 14 kilometrów zielonych terenów.

Z kolei idealna na krótki spacer ścieżka Łabędzim szlakiem jest odcinkiem o długości 1,2 km ciągnącym się przy ośrodku edukacyjnym Baza Torfy w Karczewie. Na trasie ścieżki znajduje się 12 tablic dydaktycznych opisujących walory naturalne torfowiska. Spacer ułatwi aplikacja mobilna „Łabędzim szlakiem”, dostępna bezpłatnie w sklepach Google Play i AppStore.

Pozostałe atrakcje

Na obszarze parku i w jego okolicy zachowały się XIX-wieczne dwory w Celestynowie, Łucznicy, Radachówce, Kołbieli, Sobiekursku, Sobieniach Szlacheckich, Sufczynie i Zamajdanie-Olszynach.

W Otwocku obejrzeć można drewniane wille zwane świdermajerami o unikalnych zdobieniach inspirowanych budownictwem alpejskim, a w Otwocku Wielkim warto odwiedzić Muzeum Wnętrz urządzone w barokowym pałacu na wyspie.

Warto także wybrać się do ośrodka edukacyjnego Baza Torfy w Karczewie, gdzie można dowiedzieć się o walorach przyrodniczych parku oraz obejrzeć ekspozycję etnograficzną poświęconą kulturze i historii regionu kołbielskiego. Wiedzę o faunie i florze parku można też pozyskać w bazie edukacji ekologicznej przy Dyrekcji Mazowieckiego Parku Krajobrazowego w Otwocku lub w centrum Goździk koło Celestynowa.

Miłośników historii zainteresuje fakt, że na terenie parku znajdują się pozostałości po niemieckiej linii umocnionej przedmościa warszawskiego. Szczególnie interesujące są schrony bojowe na Dąbrowieckiej Górze: w jednym z nich (Regelbau 120a) można obejrzeć wystawę inscenizującą codzienne życia żołnierzy.

ZOBACZ TEŻ
PAŁAC RODZICÓW KRÓLEWSKIEJ METRESY
ROWEREM PO ŚWIDERMAJERY I MAZOWIECKIE KRAJOBRAZY 

Świdermajery w Otwocku

Informacje ogólne

Park obejmuje teren warszawskich dzielnic: Wawer i Wesoła, a także podwarszawskich gmin: Józefów, Otwock, Wiązowna, Karczew, Celestynów, Kołbiel, Osieck, Sobienie Jeziory i Pilawa.
Powierzchnia parku wynosi 15,7 tys., a otulina to blisko 8 tys. hektarów.

Ponad 70% powierzchni parku zajmują lasy sosnowe, ale powszechne są także torfowiska, gdzie rośnie wiele rzadkich gatunków roślin, w tym rosiczka, lilia złotogłów i wawrzynek wilczełyko. Park jest także schronieniem dla ponad 200 gatunków zwierząt, w tym przede wszystkim łosi, a także saren, dzików, lisów, borsuków, bobrów i jeży oraz rzadko spotykanych popielic. Wśród żyjących na terenie parku ptaków warto wymienić bociana czarnego, który jest jego symbolem.

———————-
Opracowano we współpracy z Kurpiowską Organizacją Turystyczną oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Promocji i Rozwoju Zalewu Zegrzyńskiego.

Facebook