PodróżeW lesie

KOZIENICKI PARK KRAJOBRAZOWY. DZIKA PUSZCZA I KRÓLEWSKIE ŹRÓDŁA

Lasy jak okiem sięgnąć. Najbardziej dzikie ostępy w województwie mazowieckim. Nie licząc Podlaskiego Przełomu Bugu i okolic rzecz jasna. Czyli właściwe ostatnia prawdziwa dzika puszcza. Znajdziemy tu także doliny rzeczne – Radomki i Zagożdżonki – oraz wzniesienia wydmowe i bagna. Oto Puszcza Kozienicka, część dawnej Puszczy Radomskiej, której cuda przyrodnicze chroni Kozienicki Park Krajobrazowy.

Między Radomiem a Kozienicami

Ten wielki kompleks leśny leży na południe od Warszawy, ok. 100 km od stolicy, na lewym brzegu Wisły. Na osi wschód – zachód znajduje się między Radomiem a Kozienicami, a na mapie kształt parku z jego otuliną tworzy romb stojący na jednym z ostrych kątów, który pod wpływem ciężaru uległ lekkiemu spłaszczeniu. Górny ostry kąt skierowany jest na północ, a tworzą go Wisła i Radomka, która do niej wpada, bo właśnie w widłach tych rzek leży Puszcza Kozienicka.

Najłatwiej dotrzeć tutaj własnym transportem – drogą 79 z Warszawy przez Sandomierz do Krakowa, albo 48 – z Piotrkowa Trybunalskiego na Dęblin.

Kozienicki Park Krajobrazowy

Królewska puszcza

Dzikości puszczy chroni Kozienicki Park Krajobrazowy z kilkunastoma rezerwatami przyrody. To wyjątkowy teren o specyficznym mikroklimacie: ciut cieplejszym (o pół stopnia) i bardziej wilgotnym niż obszary poza jego granicami. Oznacza to dłuższy okres wegetacyjny i roślinność niewystępującą w innych miejscach województwa, jak jodła, buk, grab i wiąz górski.

Zwierzęta najliczniej żyjące na tym terenie to daniele, jelenie, łosie oraz sarny, a także dziki i lisy, nieco rzadsze są borsuki, kuny i łasice. Wilgotne puszczańskie tereny upodobały sobie również gady i płazy różnych gatunków, m.in. żyją tu rzadkie w Polsce żółwie błotne.

Królewskie Źródła

Wyjątkową popularnością wśród odwiedzających park cieszy się ścieżka prowadząca do Królewskich Źródeł, gdzie na polowania miał wybierać się Władysław Jagiełło. Król miał na tym terenie swój dworek myśliwski położony w okolicach dzisiejszej Jedlni. Nie był to jedyny z Jagiellonów ceniący okolice Kozienic. Gdzieś na terenie dzisiejszego miasta znajdował się kiedyś dworek myśliwski Kazimierza Jagiellończyka, który schronił się w nim z żoną i dworem przed panującą w Krakowie zarazą. I właśnie w Kozienicach przyszedł na świat 1 stycznia 1467 roku królewicz Zygmunt, pamiętany dziś jako Zygmunt I Stary.

Podczas wizyty w tym mieście warto odwiedzić siedzibę jeszcze jednego polskiego władcy, który tutaj bywał – pałac Stanisława Poniatowskiego. Mieści się tam siedziba Muzeum Regionalnego z bogatymi zbiorami sztuki regionalnej oraz wystawą opowiadającą historię ważnej puszczańskiej profesji: bartnictwa.

Fragment zespołu pałacowego króla S.A.Poniatowskiego przebudowany na pocz. XX w. w stylu renesansu francuskiego, fot. Muzeum Regionalne w Kozienicach

ZOBACZ TEŻ:
PUSZCZA KOZIENICKA. FAWORYTA JAGIELLONÓW
OKOLICE KOZIENIC. W STRONĘ KRÓLEWSKICH ŹRÓDEŁ
KRÓLEWSKIE ŹRÓDŁA I INNE TAJEMNICE PUSZCZY KOZIENICKIEJ
MAZOWSZE JESZCZE MA PUSZCZE
RADOMKA. DZIKA JAK PUSZCZA KOZIENICKA
JEZIORO KOZIENICKIE

Facebook