Aktualności

TRADYCJE MAZOWIECKIEJ WSI. PRZEWODNIK, WYWIADY I FILMY

Dwanaście portretów. Dwanaście spotkań. Dwanaście opowieści o związkach historii z teraźniejszością w różnych miejscach województwa mazowieckiego. Najpierw zaprezentowaliśmy je w książce – przewodniku, który można pobrać bezpłatnie z naszych stron internetowych.

Dziś oddajemy głos ostatnim przedstawicielom twórczej aktywności na mazowieckiej wsi. Jeszcze 50 czy 100 lat temu ich poprzedników można było spotkać w każdej miejscowości. Dziś ich następcy są przedstawicielami ginących zawodów, którzy prezentują żywą jeszcze tradycję i historię naszego regionu.

KSIĄŻKA – PRZEWODNIK I POMOC DYDAKTYCZNA

Książka jest fragmentem większego projektu noszącego tytuł „Dziedzictwo kulturowe szansą rozwoju zrównoważonej turystyki oraz edukacji regionalnej”, w ramach którego powstało dwanaście audiowizualnych wywiadów z bohaterami tej publikacji. Poszerzają one wiedzę zarówno o osobiste wątki związane z ich pasją i poszukiwaniami zawodowymi, jak i o wiadomości dotyczące tradycji poszczególnych profesji i obyczajów na terenie Mazowsza.

 

OPOWIEŚCI AUDIOWIZUALNE – FILMY I WYWIADY

Oto dwanaście filmów i dwanaście wywiadów, w sumie – dwadzieścia cztery opowieści o różnych sposobach ratowania świata, któremu nie wolno pozwolić odejść w niepamięć.

FILMY

WYWIADY


Nasze publikacje nie wyczerpują tematu, mogą być za to początkiem niesamowitej przygody: poszukiwania śladów dawnych przeszłości, obyczajów i niesamowitych historii. Nasi bohaterowie mogą być dla Państwa pierwszymi przewodnikami. Kolejnych można spotkać praktycznie w każdej mazowieckiej wsi. Wszędzie są ludzie pełni pasji, którą lubią i chcą się dzielić wiedzą i doświadczeniami.

TO DOPIERO POCZĄTEK, CZYLI MIEJSCA WARTE ZBADANIA

Przedstawicieli niektórych zawodów nie uda się już spotkać, ponieważ ich czas przeminął. Ale niekiedy pojawiają się na kiermaszach, piknikach i innych letnich imprezach rekonstrukcyjnych odtwórcy ich ról, pasjonaci, którzy dogłębnie zbadali temat.

Zamki książąt mazowieckich w Ciechanowie, Czersku i Liwie to miejsca, w których można spotkać latem rycerzy, a także przedstawicieli takich zawodów jak płatnerz, karczmarz, snycerz, kaletnik czy mincerz czuwający nad odlewem okolicznościowych monet. Na zamku w Pułtusku raz w roku pojawiają się husarze, a co jakiś czas pełni tam dyżur ogniomistrz.

Niesamowitą, pełną ognia z setek tysięcy palenisk historię starożytnego hutnictwa mazowieckiego opowiada muzeum w Pruszkowie. Ślady po budnikach w postaci charakterystycznych polan można jeszcze odnaleźć w Bolimowskim Parku Krajobrazowym.

O ludziach, którzy nie tylko robili buraczane powidła, ale byli też mistrzami technologii melioracyjnej i popularyzowali na Mazowszu plecionkarstwo, można dowiedzieć się bardzo wiele w skansenie osadnictwa olenderskiego w Wiączeminie Polskim.

W Muzeum Węgrowa i na tamtejszym cmentarzu ewangelickim można znaleźć ślady tkaczy, którzy przybyli na te tereny ze Szkocji i przez stulecia budowali bogactwo oraz świetność miasta na pograniczu Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Nie ma już szans na rozmowę z człowiekiem, który produkował nad Wkrą guziki z muszli rzecznych małż, dlatego warto odwiedzić Izbę Pamiątkową Guzikarstwa w Sochocinie (wcześniej trzeba umówić się telefonicznie).

Każde muzeum regionalne opowiada historie o swoich dawnych mieszkańcach: w Iłży o klanach garncarskich i o lalkarkach, które szyły laleczki w strojach ludowych dla Cepelii, w Kozienicach o bartnikach, a w Muzeum Środkowej Wisły w Wyszogrodzie o rybakach rzecznych i wikliniarzach.

O wielu innych miejscach wspominamy w poszczególnych rozdziałach, zwłaszcza o, w których można przyjrzeć się miejscom pracy dawnych rzemieślników i artystów, ich działalności, a niekiedy nawet stanąć przy kowadle lub zakręcić kołem garncarskim. Niezwykłe miejsca, ciekawi ludzie i fascynujące opowieści czekają na swoich odkrywców.

Zapraszamy na Mazowsze!

Facebook