KajakiNad wodą

WKRA. ŻWAWA, KRĘTA I MALOWNICZA

Malownicza i bardzo urokliwa, wijąca się wśród pól, łąk i lasów, czasem wrzyna się w wysokie nawet na kilkanaście metrów skarpy porośnięte drzewami iglastymi i liściastymi. Dostarcza schronienia, pożywienia i jest miejscem odpoczynku dla licznych gatunków flory i fauny. Przepływa przez dwa województwa, siedem powiatów i dwadzieścia gmin. Na wielu odcinkach niedoceniana pod względem walorów przyrodniczych, historycznych, kulturowych i turystycznych. Nazwa rzeki pochodzi prawdopodobnie od pruskiego słowa „Yikru”, co znaczy żwawy, kręty, zwrotny.

fot. Urząd Miasta i Gminy Sochocin

DLA KOGO

Rzeka jest dostępna dla kajakarzy od Działdowa. Prąd bywa silny, woda czysta, a latem płytka. To bardzo ładny i ciekawy, ale miejscami uciążliwy szlak. Wkra jest częściowo zmeliorowana, trzeba przenosić kajaki przez jazy i na płytszych odcinkach przy niskim stanie wody. Poniżej Jońca, a nawet Sochocina, szlak jest bardzo popularny. Brakuje infrastruktury turystycznej, ale jest wiele piaszczystych plaż, na których można się zatrzymać.

O RZECE

Wkra jest prawym dopływem Narwi (263 km). Wypływa z bagien na Garbie Lubawskim. Górny odcinek to Nida, od Działdowa – Działdówka płynąca przez łąki i pola, przegrodzona jazami i zastawkami. Wkrą staje się od Żuromina na Mazowszu, gdzie jest chroniona jako obszar Natura 2000.

To rzeka nizinna, tworząca starorzecza i meandrująca przez podmokłe łąki, łęgi i zarośla, wśród morenowych wzgórz i mazowieckich wsi, rzadko otoczona lasami. Przez rezerwat Dziektarzewo płynie cienistym wąwozem, wysokie, urwiste skarpy porasta las, a w nurcie widać olbrzymie głazy. W rezerwacie Dolina Wkry płynie w przełomowej dolinie i przecina pas wydm, tworząc piaszczyste skarpy porośnięte borem. W rezerwatach żyją bobry i wydry.

GDZIE ROZPOCZĄĆ SPŁYW

Jednodniowy:
• Borkowo – Pomiechówek,
• Joniec – Kosewko,
• Joniec – Pomiechówek,
• Strzegowo – Glinojeck,
• Glinojeck – Dzietkarzewo,
• Dzietkarzewo – Sochocin,
• Sochocin – Joniec,
• Zawady – Cieksyn,
• Joniec – Cieksyn,
• Cieksyn – Pomiechówek,
• Bolęcin – Sobieski,
• Śniadówko – Pomiechówek

Dwudniowy:
• Radzanów – Glinojeck,
• Drzazga – Glinojeck

Trzydniowy:
• Bieżuń – Glinojeck,
• Sochocin – Joniec – Pomiechówek,
• Drzazga – Dziektarzewo,
• Bieżuń – Dziektarzewo

PODCZAS SPŁYWU WARTO ZOBACZYĆ

• Twierdza Modlin – fortyfikacje z czasów Napoleona, jeden z najcenniejszych zabytków wojskowej sztuki inżynierskiej,
• Zakroczym – późnogotycko-renesansowy kościół parafialny, barokowy kościół kapucynów
• Pomiechówek – ścieżka edukacyjna wzdłuż rzeki, spacer w koronie drzew

fot. J. A. Kwiatkowski
Pomiechówek, fot. J. A. Kwiatkowski

ORGANIZATORZY SPŁYWU

www.rzekami.pl
www.bobrowydwor.pl
www.przystan.ekoturyzm.pl
www.kajaki-wkra.com
www.kajaki-dylewski.pl

Facebook