Podróże

NOWA STARA MASZYNA W MUZEUM LNIARSTWA

Prawie 3000 nici przędzy na wale osnowowym, do tego nicielnice, płocha i lamelki, a na końcu huk maszyny – dźwięk potwierdzający działanie mechanicznego krosna tkackiego. W Muzeum Lniarstwa została uruchomiona zabytkowa maszyna, a w akcji przywrócenia wielkiego krosna do życia wzięli udział mieszkańcy Żyrardowa.

W ramach projektu Industrialna Fabryka Talentów odbyły się dwa cykle warsztatowe „Być jak mistrz” oraz „Być jak tkaczka”. W trakcie zajęć instruktorzy wspierani przez mieszkańców uruchomili zabytkowe krosno mechaniczne STB.

Warsztaty składały się z części teoretycznej – omówienia zasad działania i budowy krosna, a także części praktycznej jak czyszczenie krosna czy wymiana mechanizmów. Uczestnicy zajęć poznali tajniki pracy mistrza, czyli osoby, która kierowała pracą rewiru tkackiego, nadzorowała parametry techniczno-technologiczne krosien i produkowanych tkanin oraz prowadziła bieżące naprawy maszyn. Zapoznali się także z pracą tkaczki, która obsługiwała krosna.

Dzięki warsztatom Muzeum zyskało kolejne uruchomione krosno, a mieszkańcy zaangażowali się w podtrzymanie lokalnej historii związanej z tradycjami przemysłu lniarskiego.

Dane kontaktowe

Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda
ul. Dittricha 18, 96-300 Żyrardów
tel. 793 134 703
Strona www
Instagram
Facebook