AKTUALNOŚCI

TANIE PODRÓŻOWANIE, CZYLI MAZOBILET DO KOŃCA ROKU 2024!

Oferta Mazobilet została przedłużona do końca roku 2024! Mazobilet to jeden bilet umożliwiający podróżowanie bez ograniczeń przez cały weekend po Warszawie i całym Mazowszu pociągami Kolei Mazowieckich, WKD i SKM, a także metrem, tramwajami i autobusami. Przez cały weekend, czyli od godz. 19:00 w piątek do godz. 8:00 w poniedziałek. Ważność oferty została wydłużona o dodatkowe dni wolne w okresie „długich weekendów”.

Krótko mówiąc: do końca roku będzie można podróżować po całej Warszawie i Mazowszu środkami komunikacji zbiorowej w weekendy zwykłe i przedłużone po wyjątkowo korzystnej cenie. Cena Mazobiletu dla jednej osoby wynosi 49,00 zł, a dla grupy od 2 do 5 osób – 99,00 zł.

WKD

Warto pamiętać, że Mazobilet jest biletem imiennym. To oznacza, że przed rozpoczęciem pierwszego przejazdu na podstawie biletu wg oferty Mazobilet zakupionego dla:
a) jednej osoby – właściciel biletu,
b) od 2 do 5 osób – jedna z osób uczestniczących we wspólnym przejeździe,
zobowiązane są wpisać czytelnie w sposób trwały, nieścieralny (w miejscu przeznaczonym na
bilecie) swoje imię i nazwisko. Bez wpisanych w sposób trwały, nieścieralny powyższych danych
bilet jest nieważny. Podczas kontroli podróżny jest zobowiązany okazać dowolny dokument
potwierdzający tożsamość. Dane podróżnego potwierdzać można również przy użyciu aplikacji
mObywatel.

Bilety zakupione za pośrednictwem aplikacji mobilnych lub przez Internet posiadają
dane podróżnego wygenerowane przez system.

Regulamin korzystania z Mazobiletu

Facebook