PODRÓŻE

PILICA. NIESPODZIANKI W OAZIE SPOKOJU

Spokojna, nizinna, niegroźna. Idealna dla początkujących kajakarzy i dla rodzin z dziećmi. Czy nudna? W żadnym wypadku! Pilica malowniczo meandruje, tworząc liczne starorzecza i doskonale nadaje się na kilkudniowy spływ kajakowy.

Mijane po drodze miasta, wsie i miasteczka, z licznymi zabytkami, położone są na jej lewym brzegu, na wysokiej skarpie poprzecinanej jarami i wąwozami. Prawy brzeg jest płaski, z szerokim pasem łąk i pastwisk.

W swoim dolnym, mazowieckim odcinku, jest rzeką typową nizinną, o spokojnym nurcie i bardzo szerokim korycie – średnio 100 m, ale są odcinki, na których jej szerokość dochodzi nawet do 300 m!

Pilica to najdłuższy dopływ Wisły. Wypływa z Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Ze swoimi 319 km jest ósmą pod względem długości rzeką w Polsce. Do królowej polskich rzek uchodzi we wsi Mniszew, niecałe 20 km za Warką.


Dla kogo: dla początkujących kajakarzy oraz rodzin z dziećmi
Charakter spływu: łatwy, uciążliwość znikoma, atrakcyjny pod względem przyrodniczym i kulturowym
Rekomendowana trasa 3-dniowego spływu: Nowe Miasto nad Pilicą – Mniszew (79 km), proponowane krótsze trasy: Biała Góra – Warka (10km), Budy Michałowskie – Warka (16 km), Białobrzegi – Warka (29 km)
Miejsca na postój: Tomczyce, Osuchów, Białobrzegi, Brzeźce, Warka

Polecane przystanie:
• Przystań kajakowa przy Dworku nad Pilicą, Wólka Magierowa 6, 26-420 Nowe Miasto nad Pilicą, tel. +48 606 851 999, e-mail: info@dworeknadpilica.pl, www.dworeknadpilica.pl
• Przystań na Winiarach, ul. Spacerowa 6, 05-660 Warka, tel. +48 515 215 813, e-mail: kontakt@przystan-nawiniarach.pl, www.przystan-nawiniarach.pl

Główne atrakcje:
– Obszar Chronionego Krajobrazu „Dolina Pilicy i Drzewiczki”,
– rezerwaty przyrody: „Sokół”, „Majdan”, „Tomczyce” i „Dąbrowa Radziejowska”,
– liczne zabytki, m.in.: Nowe Miasto nad Pilicą (barokowy zespół klasztorny Kapucynów, późnobarokowy pałac z założeniem parkowym), zespół pałacowo-parkowy w Gostomii, kościół w Białobrzegach z XVIII-wieczną wolnostojącą dzwonnicą, Warka (ze słynnym zabytkowym browarem, klasycystycznym ratuszem, kościołem pw. św. Mikołaja i pofranciszkańskim zespołem klasztornym i Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego), Ostrołęka (XVII-wieczne kościoły pw. św. Antoniego Padewskiego z zespołem klasztornym Bernardynów i pw. Nawiedzenia NMP i św. Mikołaja Biskupa, Pomnik – mauzoleum żołnierzy poległych w bitwie pod Ostrołęką, Muzeum Kultury Kurpiowskiej),
– skansen wojenny w Mniszewie.

Zobacz też: Pilica na weekend

Facebook