PodróżeW lesie

GÓRZNIEŃSKO-LIDZBARSKI PARK KRAJOBRAZOWY. ZIELONE PŁUCA POLSKI

Znów jesteśmy na pofałdowanym przez naturę pograniczu Mazowsza. Ciekawe, że im bliżej granicy regionu, tym więcej pagórków 😉 A Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy położony jest na potrójnym pograniczu: Mazowsza, Mazur i Kujaw. Fantastyczny rejon dla turystów pieszych: wzgórza, wąwozy, doliny rzeczne i jeziora – scenografia lodowcowa, stwarzająca wrażenie terenów podgórskich.

Podczas wędrówki tu znaleźć piękne krajobrazy, ciszę, spokój i dość przestrzeni oraz świeżego powietrza, by odetchnąć pełną piersią. To właśnie fragment obszaru nazywanego nie bez powodu Zielonymi Płucami Polski – najczystsza i najbogatsza przyrodniczo część kraju. I królestwo żurawi.

Ścieżki dydaktyczne

Wśród atrakcji turystycznych Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego można wyróżnić szlak łączący Górzno z Brodnickim Parkiem Krajobrazowym oraz szlak przebiegający przez wschodnią jego część. Wycieczki ułatwia ponadto kilkanaście tras rowerowych i nordic walking.

Na terenie parku warto odwiedzić mały ogród zoologiczny w Ośrodku Hodowli Zwierzyny w Konopatach, z zagrodami dla dzików, bażantów, muflonów i danieli. W jego pobliżu przebiega ścieżka dydaktyczna z tablicami informującymi o tropach i śladach zwierząt. Aleją świerkową prowadzi ona do szkółki młodych dębów i buków, a następnie w stronę lasku z ptasią remizą i owocowymi gatunkami drzew.

Pozostałe atrakcje

W mazowieckiej części parku, w okolicach Lubowidza, można skorzystać z oferty gospodarstw agroturystycznych oraz spływów kajakowych Wkrą organizowanych m.in. przez Ostoję Zieluń.

Spływ rzeką Wkrą

Informacje ogólne

Obszar parku obejmuje tereny trzech województw: kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego. Jego powierzchnia całkowita wynosi 27,7 tys. hektarów, z czego 5,2 tys. położone jest na Mazowszu.

Szczególnym walorem parku są lasy, które pokrywają ok. 70 % jego powierzchni.
Kompleksy leśne poprzecinane są niewielkimi łąkami, polami, jeziorami i dolinami rzecznymi stanowiącymi siedlisko wielu rzadkich i chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów.
W granicach kompleksu żyją łosie, jelenie, sarny, dziki, bobry, wydry i liczne gatunki ptaków, w tym bieliki, orliki krzykliwe, bociany czarne oraz żurawie, które są symbolem parku.

———————-
Opracowano we współpracy z Kurpiowską Organizacją Turystyczną oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Promocji i Rozwoju Zalewu Zegrzyńskiego.

Facebook