PodróżeW lesie

BRUDZEŃSKI PARK KRAJOBRAZOWY. MAZOWIECKA SZWAJCARIA Z DUDKIEM

Przełomy i rozlewiska, starorzecza, maleńkie jeziora oraz torfowiska utworzone przez meandrującą wśród kompleksów leśnych Skrwę – tak w skrócie można opisać Brudzeński Park Krajobrazowy. Ze względu na wyjątkowe ukształtowanie terenu z wielopoziomowymi tarasami, które przecinają setki wąwozów i jarów, a także bogactwo świata zwierząt i roślin, nazywany jest on „mazowiecką Szwajcarią”.

Walory parku można poznać udając się na spacer specjalnie wytyczonymi ścieżkami, po rezerwatach lub – z nieco innej perspektywy – biorąc udział w zorganizowanym spływie kajakowym Skrwą.

Jak zwiedzać park, czyli ścieżki dydaktyczno-przyrodnicze

Dla zwiedzających na terenie parku wyznaczonych zostało kilka dogodnych ścieżek dydaktyczno-przyrodniczych.

Trasa ścieżki ornitologicznej przebiega częściowo przez dąbrowę świetlistą – jeden z najcenniejszych kompleksów roślinnych parku. Ścieżka rozpoczyna się w Murzynowie przy moście, u ujścia Skrwy Prawej do Wisły i ma 4,5 km długości. Po drodze czeka pięć przystanków z tablicami edukacyjnymi prezentującymi gatunki ptaków żyjące w Brudzeńskim Parku Krajobrazowym.

Ścieżka przyrodniczo-leśna jest szczególnie atrakcyjna dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów. Przecina ona rezerwat przyrody Sikórz – najbardziej malowniczy fragment parku. Ścieżka rozpoczyna się w okolicach kościoła św. Trójcy w Sikorzu, skąd dalej biegnie lasem, drewnianym mostem przez Skrwę, a następnie przecina tereny zielone, by odbić do skarpy schodzącej do rzeki. Tablice informacyjne na ścieżce opisują rolę owadów, ptaków i zwierząt, w tym borsuków, wydr, bobrów, popielic i nietoperzy, budowę lasu, etapy wzrostu drzewostanu oraz rolę wody w ekosystemie.

Krótka, 400-metrowa ścieżka edukacyjna o klimacie, krajobrazie, faunie i florze rozpoczyna się w pobliżu ogródka meteorologicznego Mazowieckiego Ośrodka Geograficznego Uniwersytetu Warszawskiego (Murzynowo 34) i biegnie aleją wierzbową do Muzeum im. Stanisława Murzynowskiego. Po drodze wyznaczonych zostało pięć przystanków z informacjami o krajobrazie parku.

Na terenie parku istnieją ponadto dwa szlaki nordic walking. Pierwszy z nich to 8-kilometrowa trasa przebiegająca przy leśnym kompleksie Brwilno, a drugi ma 12,5 km długości i odnajdziemy go na wysokości Sikorza.

Z kolei rowerzyści mogą wybrać się na przejażdżkę fragmentami szlaku czerwonego PTTK im. Bolesława Krzywoustego, którego 20-kilometrowy odcinek biegnie przez teren wszystkich trzech rezerwatów oraz otuliny parku. Szlak rozpoczyna się w Płocku, przy budynku Odwachu (ul. Tumska 4).

Pozostałe atrakcje

Brudzeński Park Krajobrazowy to nie tylko atrakcje przyrodnicze – w jego otulinie można także zobaczyć zabytki o walorach historycznych i kulturowych. Są wśród nich typowe dla tej części Mazowsza osady młyńskie (Lasotki, Radotki, Sikórz) oraz dworki (w Sikorzu, Karwosiekach-Cholewicach, Winnicy, Brudzeniu i Srebrnej), a także historyczne kościoły: drewniany w Brwilnie Górnym, romański w Rokiciu, renesansowy w Siecieniu i barokowy w Bądkowie Kościelnym. Wyjątkową atrakcją okolic jest Muzeum im. Stanisława Murzynowskiego w Murzynowie, które gromadzi przedmioty związane z dawnymi zajęciami mieszkańców miejscowości, w tym rybactwem, flisactwem i żeglugą.

Miłośnicy aktywnego wypoczynku w sezonie mogą wybrać się na spływy kajakowe Skrwą, które organizowane są przez ośrodki agroturystyczne (np. Osada Młyny). Najciekawszym i cieszącym się szczególnym uznaniem wśród kajakarzy jest odcinek od Brudzenia Dużego do ujścia w Murzynowie.

Brwilno, klub żeglarski nad Wisłą

Informacje ogólne

Park, obejmujący kompleksy leśne w okolicach Brudzenia, Sikorza i Brwilna, położony jest na terenie gmin Brudzeń Duży i Stara Biała, na prawym brzegu Wisły, między Płockiem a Włocławkiem. Zajmuje on powierzchnię 3,1 tys. ha (otulina to dodatkowe 4,4 tys. ha), co czyni go jednym z najmniejszych parków krajobrazowych w Polsce. W parku żyje wiele gatunków chronionych ptaków, w tym derkacze, trzmielojady, bociany czarne oraz dudki, które są symbolem parku.

Facebook