Podróże

Opinogóra. Mazowiecka stolica romantyzmu

Romantyczne miejsca na Mazowszu? Neogotycki pałacyk Krasińskich z połowy XIX wieku wraz z otaczającym go terenem (22 hektary parku w stylu angielskim) znalazłby się w pierwszej trójce z pewnością. Bo przecież właśnie tam mieści się Muzeum Romantyzmu i… magiczna ławeczka, która przyciąga miłość do każdego, kto na niej usiądzie.

Historia posiadłości w telegraficznym skrócie

Muzeum Romantyzmu powstało w 1961 r. – dokładnie 150 lat po wydaniu przez Napoleona Bonaparte dekretu, którym przywrócił Opinogórę rodzinie Krasińskich. Pierwszym Krasińskim, który został gospodarzem tego majątku w 1659 r., był podskarbi wielki koronny, wojewoda płocki o imionach identycznych jak król, który oddał mu Opinogórę w dożywotnią dzierżawę – Jan Kazimierz.

Zanim Opinogóra stała się Opinogórą Królewską, należała do księstwa mazowieckiego, a jeszcze wcześniej do Panien Norbertanek z Płocka – 1185 r. komes mazowiecki Żyro zwrócił im „Opinogote” i jest to pierwsza udokumentowana informacja o tym miejscu.

Jak to się stało, że Krasińscy stracili Opinogórę na kilkanaście lat? Po trzecim rozbiorze znalazła się ona w zaborze pruskim. Dopiero wkroczenie armii napoleońskiej na teren Mazowsza zmieniło sytuację. Właśnie wtedy cesarz Napoleon Bonaparte zwrócił rodzinne dobra Krasińskim.

Muzeum Romantyzmu

W skład dawnej posiadłości Krasińskich, a obecnie Muzeum Romantyzmu, wchodzi dziś park angielski o powierzchni 22 ha z kompleksem budynków. Są to: neogotycki pałacyk z 4 dziesięciolecia XIX wieku, dwór z początku XX wieku, oficyna dworska oraz powozownia – tam mieszczą się muzealne ekspozycje; oranżeria – z salą konferencyjno-koncertową i wystawą multimedialną; pozostałości folwarku, stajnia i ptaszarnia. Poza terenem Muzeum ważnym miejscem związanym z Krasińskimi jest kościół z rodzinną kryptą grobową, w której pochowany został autor „Nie-Boskiej komedii” i jego najbliżsi.

Neogotycki pałacyk, w którym znajduje się stała ekspozycja poświęcona najsłynniejszemu mieszkańcowi tej posiadłości, Zygmuntowi Krasińskiemu, był przez autora „Nie-Boskiej komedii” opisywany tak:

„Z okien widzę w dolinie gotycki zamek, który buduje się dla mnie, z wieżą ozdobioną rozetami i mauretańskimi kolumnami, dalej w dole trzy stawy i mnóstwo zieleni”.

W neogotyckiej oficynie dworskiej są prezentowane wystawy czasowe. W stuletnim dworze można oglądać kolekcję napoleońską oraz polskie malarstwo romantyczne.

A magiczna marmurowa ławeczka? Powstała na zamówienie pierwszej miłości romantycznego wieszcza – Amelii Załuskiej, która kazała wyryć na niej inskrypcję: „Niech pamięć moja zawsze ci będzie miła”. Czy rzeczywiście da się przyciągnąć miłość przez zasiedzenie? Gwarancje nie są wydawane, ale spróbować nie zaszkodzi. Ale wcześniej trzeba przyjechać do Opinogóry.

Magdalena Walusiak

Poznaj też legendy, które spisał w Opinogórze Zygmunt Krasiński:

INFORMACJE DLA CARAVANINGOWCÓW

– parking dla kamperów dostępny przy obiekcie: TAK
– dostęp do prądu: NIE
– zatankowanie wody: NIE
– zrzut szarej wody: NIE
– toaleta ogólnodostępna: TAK

Zdjęcia z akcji #KamperemPoMazowszu mają na celu promocję atrakcji turystycznych regionu, jednakże część ujęć była wykonywana w miejscach na co dzień dla kamperów niedostępnych.

Dane kontaktowe

MUZEUM ROMANTYZMU W OPINOGÓRZE ul. Zygmunta Krasińskiego 9, 06-406 Opinogóra
tel/ fax (+48 23) 671 70 30, 671 70 25
Strona www
Facebook