PODRÓŻE

OPINOGÓRA. MAZOWIECKA STOLICA ROMANTYZMU

Romantyczne miejsca na Mazowszu? Neogotycki pałacyk Krasińskich z połowy XIX wieku wraz z otaczającym go terenem (22 hektary parku w stylu angielskim) znalazłby się w pierwszej trójce z pewnością. Bo przecież właśnie tam mieści się Muzeum Romantyzmu i… magiczna ławeczka, która przyciąga miłość do każdego, kto na niej usiądzie.

Muzeum Romantyzmu powstało w 1961 r. – dokładnie 150 lat po wydaniu przez Napoleona Bonaparte dekretu, którym przywrócił Opinogórę rodzinie Krasińskich. Pierwszy Krasiński, który został gospodarzem tego majątku w 1659 r. był podskarbi wielki koronny, wojewoda płocki o imionach identycznych jak król, który oddał mu Opinogórę w dożywotnią dzierżawę – Jan Kazimierz.

Zanim Opinogóra stała się Opinogórą Królewską, należała do księstwa mazowieckiego, a jeszcze wcześniej do Panien Norbertanek z Płocka – 1185 r. komes mazowiecki Żyro zwrócił im „Opinogote” i jest to pierwsza udokumentowana informacja o tym miejscu.

Jak to się stało, że Krasińscy stracili Opinogórę na kilkanaście lat? Po trzecim rozbiorze znalazła się ona w zaborze pruskim i dopiero wkroczenie armii napoleońskiej na teren Mazowsza zmieniło sytuację, choć po drodze, dosłownie na chwilę, Opinogóra zyskała francuskiego właściciela.

Neogotycki pałacyk, w którym znajduje się stała ekspozycja poświęcona najsłynniejszemu mieszkańcowi tej posiadłości, Zygmuntowi Krasińskiemu, był przez autora „Nie-Boskiej komedii” opisywany tak:

„Z okien widzę w dolinie gotycki zamek, który buduje się dla mnie, z wieżą ozdobioną rozetami i mauretańskimi kolumnami, dalej w dole trzy stawy i mnóstwo zieleni”.

W neogotyckiej oficynie dworskiej są z kolei prezentowane wystawy czasowe, a kolekcję napoleońską oraz polskie malarstwo romantyczne można oglądać w stuletnim dworze.

A magiczna marmurowa ławeczka? Powstała na zamówienie pierwszej miłości romantycznego wieszcza – Amelii Załuskiej, która kazała wyryć na niej inskrypcję: „Niech pamięć moja zawsze ci będzie miła”. Czy rzeczywiście da się przyciągnąć miłość przez zasiedzenie? Gwarancje nie są wydawane, ale spróbować nie zaszkodzi. Ale wcześniej trzeba przyjechać do Opinogóry.

Magdalena Walusiak

Poznaj też legendy, które spisał w Opinogórze Zygmunt Krasiński:

Dane kontaktowe

MUZEUM ROMANTYZMU W OPINOGÓRZE ul. Zygmunta Krasińskiego 9, 06-406 Opinogóra
tel/ fax (+48 23) 671 70 30, 671 70 25
Strona www
Facebook