Aktualności

LAUREACI KONKURSU – GDZIE NA MAZOWSZE

Byliście fantastyczni 👏😉 do udziału w konkursie GDZIE NA MAZOWSZE zgłosiliście kilkadziesiąt zdjęć. Zwycięstwa i podróży do Sierpca śladami traveLover gratulujemy autorce fotki z Trzcińca Dużego.

Trzciniec Duży

Poniżej wyróżnione fotografie 👇  ich autorzy otrzymają rodzinne karnety do Parku Rozrywki Farma Iluzji.

——————————————————————————————————————————————————–

Chcesz wyjechać z rodziną na weekend do designerskim hotelu i zdobyć rodzinne karnety do Parku Rozrywki? Nic prostszego: wystarczy wziąć udział w naszym konkursie 🙂 Zadanie jest proste, choć warto się postarać: należy zrobić lub wybrać zrobione wcześniej własne zdjęcie prezentujące uroki Warszawy lub Mazowsza, napisać, gdzie fotografia została wykonana i uzasadnić, dlaczego warto to miejsce odwiedzić, a potem wysłać fotkę z uzasadnieniem na adres mailowy biuro@mrot.pl. Inspiracji można poszukać na przykład na blogu TraveLover, reprezentującej nasz region w Turystycznych Mistrzostwach Blogerów, najważniejsze, by zdjęcie zachęcało do wycieczki i odwiedzenia sfotografowanego miejsca. Na zdjęcia z dopiskiem KONKURS – GDZIE NA MAZOWSZE czekamy do 5 sierpnia do godz. 15:00, a wyniki już ogłosimy po godz. 20.00.

TraveLover

REGULAMIN KONKURSU „GDZIE NA MAZOWSZE”

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „GDZIE NA MAZOWSZE”,
2. Organizatorem Konkursu jest Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna ul. Nowy Świat 27/2 , 00-029 Warszawa.
3. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie https://www.mrot.pl i na Facebooku https://www.facebook.com/ModaNaMazowsze/ w dniach 31.07-05.08.2019r do godz. 15:00.

§ 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna (dalej: Uczestnik), która:
a) posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, b) jest pełnoletnia, c) nie jest w żaden sposób osobowy, kapitałowy lub organizacyjny powiązana z Organizatorem, d) wyraża zgodę na publikację nadesłanych zdjęć, e) zapoznała się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego postanowienia, f) wykonała Zadanie Konkursowe.
2. Brak spełnienia któregokolwiek z warunków określonych w ust. 1 pkt a-f stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu, a w przypadku późniejszego wykrycia tych okoliczności, w tym po dniu wydania nagrody, prawo do dochodzenia jej zwrotu.

§ 3 ZADANIE KONKURSOWE I NAGRODY
1. Zadanie Konkursowe polega na przesłaniu zdjęcia własnego autorstwa z Warszawy lub Mazowsza z podaniem miejsca gdzie zostało wykonane i krótkim komentarzem, dlaczego Uczestnik Konkursu proponuje je jako ciekawe do odwiedzenia.
2. Zdjęcia trzeba nadsyłać na adres: biuro@mrot.pl z nagłówkiem „KONKURS GDZIE NA MAZOWSZE” do dnia 5 sierpnia 2019 r. do godz.15:00.
3. Organizator wybierze jedno zwycięskie zdjęcie oraz wyróżni 3 dodatkowe, a w ślad za tym nagrodzi każdego z autorów następującymi nagrodami:
a) Zwycięzca Konkursu otrzyma imienny voucher na weekendowy (piątek-niedziela) pobyt wraz ze śniadaniami w Hotelu Skansen w Sierpcu, w pokoju dla łącznie 2 osób dorosłych i 2 dzieci w wieku do 15 lat, z terminem wykorzystania do 24 listopada 2019 roku oraz karnet wstępu do usytuowanego tuż obok Skansenu Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Dojazd zwycięzca zorganizuje i sfinansuje we własnym zakresie.
b) Wyróżnieni (3 odrębnych autorów) otrzymają rodzinne karnety wstępu (dla 2 osób dorosłych i 2 dzieci) do Parku Rozrywki i Edukacji FARMA ILUZJI z terminem realizacji do końca sezonu 2019. Dojazd wyróżnieni zorganizują i sfinansują we własnym zakresie.
4. Ogłoszenie zwycięzców i wyróżnionych nastąpi w dniu 5 sierpnia 2019 r. po godz. 20:00. Tego samego dnia do nagrodzonych wyślemy na Facebooku wiadomość prywatną, w której znajdą się informacje dotyczące przekazania nagród. Nagrody zostaną wydane niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do nie argumentowania wyboru prac konkursowych. Prawidłowe wykonanie Zadania Konkursowego jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu.

§ 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.mrot.pl.

Facebook