Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna

ul. Nowy Świat 27/2
00-029 Warszawa

Koordynator projektu – Menadżer ds. marketingu i promocji
Adam Jasiński
a.jasinski@mrot.pl