Wystawa Łukasza Prus-Niewiadomskiego „Punkt widzenia” [online]

Otwieranie oraz zamykanie, przyciąganie i odwracanie uwagi to kluczowe zagadnienia podejmowane przez Łukasza Prus-Niewiadomskiego. Zapraszamy na nową wystawę w Opolu (tylko online)!

ZE WZGLĘDU NA PANUJĄCĄ EPIDEMIĘ WYSTAWA DOSTĘPNA W POSTACI RELACJI NA FB oraz YT GSW .

W tekście „O innych przestrzeniach” Michel Foucault opisuje koncepcję stref kumulujących różnorodne przestrzenie, nazywa je heterotopiami – „przeciwmiejscami”, gdzie realne miejsca odnajdywane w kulturze „są jednocześnie reprezentowane, kontestowane i odwracane”[1]. Wystawa Łukasza Prus-Niewiadomskiego „Punkt widzenia” opiera się właśnie na dwóch swoistych heterotopiach: szacownej instytucji muzeum oraz pokoju dziecka z jego baśniową estetyką. Zarówno muzeum, jak i obszar zabawy z dzieckiem to teren znajdujący się w jakimś stopniu poza tym, co z reguły uznawane jest za „normalny” sposób postrzegania i działania – tryb podporządkowany utylitarnym zadaniom i czynnościom życiowym. Miejsca te wyrzucają poza funkcjonalny szablon, zmuszając do uważnego obserwowania, kreatywności oraz nielinearnego myślenia i interpretowania. Można powiedzieć, że są to przestrzenie zmieniające środek ciężkości patrzenia na świat, czyli tytułowy punkt widzenia, który rozumiany jest tu zresztą bardzo szeroko: nie tylko jako przyjęta perspektywa czy zajmowane stanowisko przy rozpatrywaniu danej kwestii, ale także jako stan warunkujący naszą percepcję, zdolność myślenia i koncentracji, oddziałujący zarówno na emocje, jak i wypowiadane sądy oraz wyznawane wartości…


Gdzie?
Plac Zamkowy Pl. Zamkowy
Warszawa
woj. mazowieckie

Facebook