Wystawa „DÜRER. Żywot Maryi, Wielka Pasja, Apokalipsa”

W zbiorach Muzeum Archidiecezji Warszawskiej znajduje się bezcenne dzieło – trzy cykle drzeworytów Albrechta Dürera: Żywot Maryi, Wielka Pasja i Apokalipsa. Drzeworyty zostały wydane w 1511 r. i są wydrukowane na papierze żeberkowym i oprawione w jeden wolumin. Ze względów konserwatorskich są pokazywane okazjonalnie. Ostatni raz były prezentowane w 2019 r. na wystawie APOKALIPSA.

Albrech Dürer pracował nad drzeworytami od roku 1497 do 1511. Najstarszy cykl – Apokalipsa składa się z 16 rycin, które po raz pierwszy zostały wydane w 1498 r. Artysta stworzył w nich plastyczną wizję końca świata – dramatyczną, ekspresyjną i sugestywną. Impulsem do pracy nad ilustracjami do Księgi Objawienia wizji św. Jana były wydarzenia historyczne (toczące sie wojny, dżuma) oraz przekonanie o zbliżającym się końcu świata. Cykl Wielka Pasja, zawierający 12 drzeworytów, był pierwszym cyklem pasyjnym Dürera. Cykl Żywot Maryi (20 scen) charakteryzuje umieszczenie wydarzeń z życia Maryi w realiach znanych autorowi – jak stroje, architektura i przedmioty życia codziennego.


Gdzie?
Muzeum Archidiecezji Warszawskiej / Pałac Dziekana Dziekania
00-279 Warszawa
woj. mazowieckie
Telefon: +48226213414
Zobacz więcej klikając tutaj

Facebook