Bieg pamięci LOTTO Poznański Czerwiec ’56! [online]

Bieg z okazji 66 rocznicy Poznańskiego Czerwca 1956 roku to impreza sportowa upamiętniająca wydarzenia z tamtego okresu, jakie miały miejsce na ulicach Poznania. Jednocześnie jej celem jest szerzenie wiedzy o tym, co zaczęło się w zakładach Cegielskiego, a następnie przeniosło się na ulice miasta. Bieg oraz Sztafeta Pamięci Czerwca 56 będzie miał więc charakter hołdu wyrażonego ofiarom tamtego buntu oraz edukacji historycznej.

V edycja biegu odbędzie się 27 czerwca 2022 r. (poniedziałek) jako hołd dla powstańców w dniu rozpoczęcia walk. Bieg odbędzie się o godzinie 18:30 !!!
Równolegle odbędzie się także rywalizacja wirtualna.

Dla osób chętnych, którzy z różnych względów nie chcą lub nie mogą tego dnia pobiec w Poznaniu przygotowaliśmy edycję wirtualną! Odbędzie się ona w dniach od 14 czerwca do dnia 28 czerwca 2022! Do pokonania te same dystanse wraz z medalem i gadżetami biegu kurierem do domu. W ten sposób rocznicę poznańskiego czerwca można celebrować na sportowo w dowolnym czasie i miejscu.

Edycja wirtualna

Zawodników nie obowiązuje limit czasu. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestrowego oraz dokonanie opłaty wpisowej (lub wysłanie maila dot. przeniesienia opłaty z biegu zorganizowanego). Przekazanie prawidłowo wypełnionego formularza odbywa się w formie elektronicznej. Dokonanie opłaty wpisowej i wypełnienie formularza rejestracyjnego jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu. Każdy z Uczestników Biegu ma do pokonania dystans minimum 10 km (poza wyborem opcji Biegu Rodzinnego). Wskazany dystans można pokonać w dowolnym czasie w dniach 14.06 – 28.06.2022 r.

Dystans można pokonać na dwa sposoby:
– Biegnąc “od startu do mety”, pokonując jednorazowo 10 km
– “Na raty, rozkładając na dowolne 3 dni. Nie ma znaczenia, ile km Uczestnik
pokona danego dnia – ważne, aby suma 3 biegów dała łącznie minimum 10 km.

Sztafeta – zawodnicy (5 osób) muszą pokonać min 2 km trasę składającą się wspólnie na co najmniej 10 km odcinek – co zostanie udokumentowane zdjęciem oraz wykonanym własnoręcznie pomiarem czasu każdego z zawodników.
Dystans należy pokonać w czasie trwania całego biegu tj 14.06 – 28.06.2022, przy
czym nie ma konieczności, aby uczestnicy biegli razem – bieg można rozegrać w
indywidualnych dwukilometrowych odcinkach. Istotne jest, aby każdy z uczestników wypełnił odpowiednio swój odcinek dodając screen/pokonaną trasę.
Uczestnik swój bieg może rejestrować dowolnym urządzeniem rejestrującym czas i
pokonaną trasę. Ważne, aby była możliwość przesłania zdjęcia/zrzutu ekranu
pokazującego bieg z widocznym dystansem i czasem. Po ukończeniu Biegu Uczestnik przesyła swój wynik wypełniając formularz wystawiony
przez Organizatora na stronie www.biegczerwca56.pl w odpowiedniej zakładce.
Zgłoszenie wymaga wpisania uzyskanego czasu oraz dołączenia zdjęcia lub zrzutu
ekranu pokazującego pokonaną trasę wraz z widocznym dystansem i czasem.

Bieg organizowany jest przy współpracy Muzeum Poznańskiego Czerwca 1956 r. oraz IPN, które udzieliły biegowi patronatu. Zapisy na bieg dostępne pod adresem www.biegczerwca56.pl


Gdzie?
Plac Zamkowy Pl. Zamkowy
Warszawa
woj. mazowieckie

Facebook