17-11-2017
ZMYSŁOWA WYSTAWA W PRASKIM MUZEUM     

Wystawa, na której można wszystko dotykać, a także słuchać i wąchać, została otwarta 16 listopada w Muzeum Warszawskiej Pragi. Zmysłowy portret prawobrzeżnej Warszawy skoncentrowany na dźwiękach został stworzony z myślą o osobach niewidomych i niedowidzących, ale każdy oczywiście może go poznać i doświadczać. Tytuł ekspozycji: „Co słychać na Pradze?”

Kuratorka wystawy Anna Mizikowska jest z wykształcenia i doświadczenia dziennikarzem radiowym. Jak twierdzi: „myśli uszami”. Dostrzega dźwiękowe „tło” miasta, kojarzy miejsca z ich brzmieniem. Chce wiedzieć, co słyszy. Chciałaby, żeby inni – goście wystawy – spróbowali poznać Pragę z takiej perspektywy.

Inspiracją wystawy były internetowe mapy dźwiękowe. W muzeum można przecież wzbogacić dźwięk o związane z nim przedmioty! Tym razem wszystko można dotykać i wąchać. Wystawa jest okazją, by miejską przestrzeć poznawać inaczej niż na co dzień. Jest też adresowana do każdego, bo wzrok nie jest na niej niezbędny. Każdy może się tu czegoś nauczyć: o mieście, o sobie, o innych.

Ekspozycję stworzono przy użyciu narzędzi ułatwiających jej odbiór przez osoby niewidome i niedowidzące. Jest także dostępna dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Dźwięki pozyskano za zgodą i dzięki uprzejmości Instytutu Muzyki i Tańca – twórcy aplikacji Orkiestrownik, UEFA i Archiwum Polskiego Radia.

Tyflomapę wykonał Zbigniew Hortyński
Tyflografiki wykonała firma Altix
Ścieżka dźwiękowa: Agnieszka Rogińska i Magdalena Wojtulanis
Projekt plastyczny wystawy: Studio Rygalik
Wykonanie projektu: Stolprof
Prace przeróżne: Muzeum Warszawy
Scenariusz: Anna Mizikowska
Kuratorka: Anna Mizikowska
Wystawa będzie czynna od 16.11.2017 do 15.04.2018 r,

Więcej informacji o wystawie, programie towarzyszącym i Muzeum Warszawskiej Pragi na stronie: www.muzeumpragi.pl


Muzeum Warszawskiej Pragi - świadectwo wielokulturowości prawobrzeża

Muzeum Warszawskiej Pragi jest pierwszą placówką muzealną na prawym brzegu Wisły przy ul. Targowej 50/52, zlokalizowaną w jednych z najstarszych zachowanych obiektów mieszkalnych na terenie prawobrzeżnej Warszawy, z unikatowym zespołem modlitewni (zachowane polichromie), w bezpośrednim sąsiedztwie Bazaru Różyckiego (najstarszego działającego targowiska Warszawy).

Obiekty prezentowane na wystawie mają wyjątkowe znaczenie i są unikalne w skali kraju. W budynkach przy ul. Targowej znajdował się dawny żydowski dom modlitwy, na ścianach sal modlitw zachowały się fragmenty malowideł przedstawiające Żydów modlących się pod Ścianą Płaczu w Jerozolimie i Grób Racheli w Betlejem. Sale modlitewni wraz z zachowanymi polichromiami są zabytkiem unikatowym w skali Warszawy i województwa mazowieckiego.

Zachowana modlitewnia ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania Muzeum Warszawskiej Pragi. Jest cennym źródłem do badania kolorystyki malowideł w warszawskich domach modlitwy, znanych wyłącznie z czarno-białych fotografii. Jest także jednym ze świadectw wielokulturowości dzielnicy. Już w tej chwili jest jednym ze stałych punktów tras wycieczek realizowanych szlakiem judaików.

Bogactwo dziedzictwa kulturowego tego terenu, zachowana ciągłość osadnicza, elementy folkloru miejskiego, a także świadomość własnej tożsamości, którą można zaobserwować wśród współczesnych mieszkańców Pragi, pewna egzotyczność i odrębność terenu, są punktem wyjścia do szeroko zakrojonych badań i dokumentacji. Wszystkie te cechy stanowią o rosnącej wciąż atrakcyjności turystycznej prawobrzeżnej Warszawy, którą funkcjonujące tu muzeum stale podnosi. Ta wielokulturowość znajduje także szczególne uwypuklenie w ekspozycji stałej Muzeum.