Co o początkach Warszawy mówią badania archeologiczne prowadzone na placu Zamkowym?

We wczesnym średniowieczu każdy płacił podatki w wytwarzanych przez siebie produktach, a gospodarka opierała się na ich wymianie. Z czasem przestało to wystarczać. Do finansowania inwestycji i zakupu dóbr luksusowych potrzebne były pieniądze. Średniowieczni władcy zaczęli więc zakładać miasta, otrzymując od mieszkańców czynsz w gotówce. Aby zachęcić ludzi przyzwyczajonych do gospodarki towarowej do osiedlenia się w nowym miejscu, nadawali im specjalne prawa. Granice, w jakich one obowiązywały, wyraźnie oznaczano w terenie. Początkowo był to rów, a z czasem linia fortyfikacji. Po obu jej stronach nawet garnki były inne, ponieważ przybysze przynosili własne, odmienne od miejscowych przyzwyczajenia i umiejętności. Wszystko to prześledzimy na podstawie wyników badań archeologicznych prowadzonych na obszarze dzisiejszego placu Zamkowego.

Wykład z cyklu: MIĘDZY MIASTEM A DWOREM – ZANIM POWSTAŁ WARSZAWSKI PLAC ZAMKOWY

Po dwóch latach intensywnych prac nad opracowaniem wyników badań archeologicznych przeprowadzonych w latach 1977–1983 na placu Zamkowym ukazała się dwuczęściowa monografia tego największego przebadanego archeologicznie stanowiska w Warszawie. Ten ważny projekt naukowo-wydawniczy realizowany przez pracowników i pracownice Działu Archeologicznego Muzeum Warszawy pozwala nam dowiedzieć się o dawnym kształcie tak dobrze znanego wszystkim placu Zamkowego, jego dawnej zabudowie, mieszkańcach i mieszkankach oraz ich życiu codziennym.

Prowadzący:
Zbigniew Polak jest archeologiem, pracownikiem Działu Archeologicznego Muzeum Warszawy. Specjalizuje się w archeologii miast, ze szczególnym uwzględnieniem badań archeologiczno-architektonicznych.

dr Maciej Trzeciecki jest archeologiem, pracownikiem Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie. Specjalizuje się w archeologii średniowiecza i czasów nowożytnych. Jest wybitnym znawcą ceramiki z tego okresu.


Dane teleadresowe:
Centrum Interpretacji Zabytku – Muzeum Warszawy Brzozowa
00-258 Warszawa
woj. mazowieckie
Telefon: +48226353402
Zobacz więcej klikając tutaj